Üniversite İş İlanları

Bozok Üniversitesi Personel Alımı

KPSS Puan Sistemine Göre Büro Memuru Temizlik ve Güvenlik Alımı

Bozok Üniversitesi Personel Alımı KPSS Puan Sistemine Göre Büro Memuru Temizlik ve Güvenlik Alımı başladı.

bozok ünv iş ilanı
bozok ünv iş ilanı

Alım İlanı…

Üniversitemizde Rektörlükçe görevlendirilecek birimlerde, 2022 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi ile
06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan SözleĢmeli Personel ÇalıĢtırılmasına ĠliĢkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet
sistemine göre çalıĢtırılacak sözleĢmeli personel alınacaktır.
Giderleri özel bütçeden karşılanacak olup, ilanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin BURADAN adresinden ulaşabilirler.

Başvuru yeri ve zamanı…

Başvuru Tarihi : 10/02/2023-24/02/2023 Cuma günü saat 17.00’a kadar,
Başvuru Yeri : Başvurular Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire BaĢkanlığı’na şahsen yapılacaktır. (Adres: Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ
Kampüsü idari Birimler Binası Personel Daire Başkanlığı Merkez/YOZGAT)

Başvuru Genel Şartlar…

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Lise mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanı
esas alınacaktır.)
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
4- Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,
5- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak,
6- Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanması
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun
hareket etmiş olmak.

Başvuru Yeri ve Şekli…

BU ADRESTEN adresinden temin edilecek başvuru formu eksiksiz doldurularak istenilen belgeler ile Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire
Başkanlığı’na şahsen yapılacaktır. (Adres: Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü idari Birimler Binası Personel Daire Başkanlığı
Merkez/YOZGAT)
BAşVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman,
baĢvuru bitim tarihi itibariyle en geç 30 (otuz) iĢ günü içerisinde www.bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Göreve baĢlayanlardan, aranan Ģartları taĢımadığı
sonradan tespit edilenlerin sözleĢmeleri feshedilecektir.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Kadro sayısının 2 katı kadar yedek uygulanacaktır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN…

Sanayi ve Teknoloji bakanlığın Alım Şartlarını Duyurdu..

Türkiye Uzay Ajansı mühendis alımı..

TAMİR ve TEKNOLOJİ SİTESİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu